Potřebujete něco naskenovat?

My to uděláme levně, rychle a bez zbytečných řečí.

Co skenujeme?

KNIHY

a celé knihovny. Proč si ničit záda tíhou tolika knih, když můžete mír referenční knihovnu stále po ruce? Knihu při skenování nezničíme, nýbrž vrátíme Vám ji! (Nedáte-li pokyn k bezplatné likvidaci.)

knihovna

FOTOGRAFIE,

alba, diapozitivy, plakáty a obrazy, a to ve vysokém rozlišení, s ořezem a při zachování co nejvěrnějších barev. 

DOKUMENTY,

kartotéky a celé archivy, které diskrétně zdigitalizujeme a zašifrované odešleme na Vaši adresu. Samozřejmostí je organizace v adresářové struktuře a indexace. Po dohodě možno pracovat on-site.

Co znamená „Buxan“?

Původně jsme chtěli tuto službu pojmenovat „Book Scan“, což znamená „skenování knih“. Pak jsme si ale uvědomili, že vlastně nenabízíme jen skenování knih, ale také digitalizaci dokumentů a archivů. A jak jsme o tom hovořili a pořád opakovali „book scan, book scan“, napadlo nás „Buxan“, což je slovo velmi blízké příjmení nás zakladatelů (vizte naše představení v zápatí stránky).

Je to legální?

Pokud jde o Vaše vlastní fotografie, běžné dokumenty a knihy, na které se již nevztahují autorská práva, nic nám nebrání, abychom je zdigitalizovali.

Pokud jde o autorská díla, fyzická osoba má dle § 30 Autorského zákona, odst. 2 právo vytvořit si pro svou osobní potřebu tištěnou či digitální kopii.

Existují různé názory na to, zda je či není možné digitalizovat autorská díla na zakázku. O těchto názorech hlouběji pojednáváme na stránce o digitalizaci autorských děl.

Obecně platí, že i když se nechceme pohybovat na šikmé ploše, vždy se vynasnažíme vyhovět Vám v mezích, které nám zákon bezpečně stanovuje a pomoci Vám naplnit Vaše zákonné právo vytvořit si kopii autorského díla pro svou osobní potřebu.

Proč „bez zbytečných řečí“?

Protože kromě rychlosti a nízké ceny je naší ctností digitální bezpečí a diskrétnost. Ačkoli nám dáváte objednávkou služby souhlas se shromažďováním a zpracováním základních osobních údajů (jméno, adresa, telefon, e-mail ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ve znění pozdějších právních předpisů), mimořádně vysokými standardy zabezpečení se zavazujeme Vaše údaje a Vaši objednávku ochránit proti neoprávněnému užití.
  • Používáme Veracrypt na všech discích, jimiž Vaše data poplují a šifrované formáty pro soubory vyhotovené zakázky, 15nebudete-li si přát něco jiného.
  • Dbáme silného zabezpečení internetového připojení pomocí firewallu (např. Tinywall) a bezpečných prohlížečů.
  • Nemáte-li v internetové doručení důvěru, nabízíme doručení na zašifrovaném nosiči dat, jako je DVD či USB flash disk.
  • Po dohodě jsme ochotni skenovat on-site v zabezpečeném prostředí Vaší firmy.